Disclaimer

Disclaimer voor Lisiduna.nl

  1. Gebruik van de website

Door de website van Lisiduna.nl te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Lisiduna.nl streeft ernaar om de informatie op de website correct en actueel te houden, maar kan geen garantie geven dat de inhoud op elk moment volledig en/of juist is.

  1. Aansprakelijkheid

Lisiduna.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Lisiduna.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op de inhoud van deze website, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, behoren toe aan Lisiduna.nl of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lisiduna.nl informatie (teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen) van deze website te kopiëren, verspreiden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

  1. Wijzigingen

Lisiduna.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en op de website. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

  1. Toepasselijk recht

Op deze disclaimer en het gebruik van de website van Lisiduna.nl is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer of het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  1. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op:

E-mail: info@lisiduna.nl of via de contactpagina.